Nov 21, 2015

151121 ティファニー Instagram (xolovestephi)

[emoji] #phantasia backstage [emoji]

credits & source : xolovestephi @Instagram