Nov 20, 2015

151120 ユリ Instagram (yulyulk)

콘서트 화이팅 [emoji][emoji]

コンサート、ファイティン [emoji][emoji]

credits & source : yulyulk @Instagram
translation : jiji3104