Aug 22, 2015

150822 ユリ、ティファニー Instagram (yulyulk, xolovestephi)

Showgirls*

credits & source : yulyulk @Instagram


[emoji] #lionheart [emoji]♥

credits & source : xolovestephi @Instagram