Nov 5, 2013

131105 Instagram Video

少女時代MV #myohmy に出ていた芸能人うさぎがあいさつをします!!! Wow!!!!!! "My Oh My" MV star #bunny wants to say hi!!! ;) #sunnybunny kkk

credits & source : svnnynight @Instagram, soneboard.jp.net
translation : jiji3104